Gilla det vi gör!

Vi har just lanserat Logscom Crowdfundingprogram, vilket i korta ordalag innebär att du redan nu kan bidra med ett crowdfundingbidrag, av valfri storlek. På så sätt kan vi snabbare lyckas få TIMBER PRINTER att nå marknaden och skogsmaskinsföraren får fortare sluta märka virket manuellt,vi kan snabbare förädla varje träd rätt och så vidare.

Om vi för ett ögonblick bortser ifrån att utvecklingen i skogsindustrin kommer att gå fortare med hjälp av ditt Crowdfundingbidrag så kommer det också bli billigare för dig när du ska köpa t.ex. TIMBER PRINTER. Till alla som deltar, med valfritt belopp, i Logscom Crowdfundingprogram kommer vi att lämna lika mycket i rabatt plus 20 % den dagen du köper TIMBER PRINTER. Ett enkelt exempel, går du in i Logscom Crowdfundingprogram med säg 10 000 kr så kommer vi att ge dig 12 000 kr i rabatt när du köper TIMBER PRINTER (10 000 kr x  120 % = 12 000 kr). Är du den som nu idag ser den framtida nyttan med TIMBER PRINTER och TIMBER TRACER är detta ett gyllene tillfälle att vara med och bidra, så mycket du kan.

Även om du inte ser rabatten framför dig som det givna sättet att ”tjäna igen” din Crowdfundinginsats så kanske det faktum att vi med hjälp av TIMBER PRINTER skulle kunna göra illegal skogsavverkning mindre lönsam, kan vara ett argument att delta i Logscom Crowdfundingprogram.

Så gilla det vi gör redan nu:

like

Se mer på Logscom Crowdfundingprogram-sidorna: http://www.logscom.com/crowdfundingprogram/