Examensarbeten

exjobb

Är du i slutet av dina högskole-/universitetsstudier och lika intresserad av att utveckla skogsindustrin som vi så kan Logscom erbjuda utmanande examensarbeten. Vi har många uppslag på projekt som anpassas efter 15 till 30 poängs arbeten. För att utveckla vårt system för automatiserad virkesmärkning – TIMBER PRINTER -kan vi lätt erbjuda examensarbeten inom:

  • Elektronikutveckling
  • Bläck- och skrivarteknik
  • Programmering och design av användargränssnitt
  • Projekt inom regelrteknik, där val av både hårdvara och framtagning av reglerlopar
  • Maskinteknik

Då vi ser att vi behöver förstärka vår organisation med talanger inom nyss nämnda områden kommer det finnas goda förutsättningar för en framtida anställning. Är ni dessutom intresserad av att göra ert examensarbete i grupp om två personer så ser vi även det som mycket intressant, dock inget krav.

Välkommen med en förfrågan innehållande vad just du/ni är intresserad av att göra examensjobb inom så kan vi diskutera våra och era önskemål:

Ring Martin Englund på 070 279 06 50 eller e-post martin@logscom.com