7 augusti, 2015

Ångra sig

I bland ångrar vi det vi gör så för att ångra att du betalade in till Logscoms Crowdfundingprogram måste du inom fjorton dagar skriftligen kontakta oss om saken. Kontakta oss endera genom e-post på adressen info@logscom.com eller genom att skicka ett fysiskt brev till adressen:
Logscom AB
Lokvägen 8
919 32 Åsele

För att kunna nyttja din ångerrätt måste alla följande villkor vara uppfyllda:

  • Du gjorde din inbetalning som fysisk person, det vill säga att du gjorde det som privatperson och inte som företagare.
  • Vi mottar din skriftliga information senast fjorton (14) dagar efter det att du gjorde din inbetalning.

Som företagare eller juridisk person finns ingen ångerrätt. Har du fullföljt betalningen kan vi inte återsända ditt företag hela eller delar av beloppet, även om du inom fjorton dagar kontaktar oss om saken.

Vad ska mitt brev innehålla?
Uppfyller du kraven för ångerrätt, skicka då oss ett brev innehållande:

  • Ditt för- och efternamn
  • Personnummer
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Hur stor del av ditt bidrag du vill ha tillbaka

Du behöver inte ange varför du vill nyttja din ångerrätt.

Observera att vi inte kommer att återbetala dina och våra avgifter för banktransaktionerna.

När du nyttjar din ångerrätt görs motsvarande reducering av rabatten som Crowdfundingprogrammet ger rätt till. Satsade du 10 000 kr hade du fått 12 000 kr i rabatt, ångrar du hela insatsen upphör så också rabatten och samtliga andra förmåner så som förhandsinformation samt tillgången till event, båda exklusivt riktade till deltagare i Logscom Crowdfundingprogrammet.
Ångrar du bara en del av din gjorda insats minskas rabatten med motsvarande andel medans andra förmåner kvarstår. T.ex. satsade du 10 000 kr hade din rabatt varit 12 000 kr men så kommer du inom fjorton dagar på att du bara vill satsa 8 000 kr (d.v.s. återfå 2 000 kr) så minskas din rabatt till 9 600 kr (8000 x 120 % = 9 600) medan alla andra förmåner så som exklusiv förhandsinformation och exklusiva event just bara för deltagare i Logscom Crowdfundingprogram självklart kvarstår.

Lämna ett svar