Anpassa märkningen

Till WOODLAND inkjet medföljer en mjukvara som installerad i din skördare anpassar märkningens innehåll (objektsnummer), hur ofta märkningen ska göras och för vilket trädslag/sortiment. Använder du tillvalet TIMBER TRACER ges stocken en individmärkning utöver objektsmärkningen. Denna individmärkning sparas i mjukvaran tillsammans med information om stocken förutom GPS-data*, (i skogsspråk pratar vi då oftast om stamfiler*). På så sätt kan vi i efterhand kontrollera hur skördaren mätte en individmärkt stock, vi kan hjälpa sågverk att hitta en specifik stock och markägarens värdefulla specialsortiment kan särskiljas ur virkeshögen även när virket nått industrierna.

*) Med anledning av Patent 522055 som med ensamrätt enbart får användas av Otmetka Logmarking AB är det inte tillåtet att kombinera vår individmärkning med GPS-position för trädets växtplats.