Bläcket

Till Logscom WOODLAND inkjet går det åt mindre än ½-liter bläck under ett fullspäckad avverkningsår!

Det går utmärkt att välja färg på bläcket så att din märkning stämmer med virkesmätningsföreningens färgkoder