1 juli, 2015

Sågverk/Bruk/Markägare/Skogsbolag

Som en aktör i skogsindustrins mycket komplexa värdekedja gäller det att hela tiden hitta så många sätt som möjligt där du kan öka värdet på just din del av helheten. Allt ifrån att rätt träd väljs ut och apteras till optimala längder, precis som möbeltillverkaren eller husbyggaren vill ha. Spillet går förvisso åt till annat men värdeskillnaden mellan massaved och timmer är 300 till 400 kr per m3, så helst vill vi ju att så mycket som möjligt av trädet går att använda till det med mest värde och att så lite som möjligt av stocken blir vrakved.

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss för mer information eller så ordnar vi stolt en demo av det vi gjort hitintills. Vi är ju såklart alltid intresserad av dina synpunkter så bara därför borde du höra av dig. Det går också mycket bra att lämna en kommentar direkt här på sidan.

Sågverk

På sågverket ditt så vill vi att allt timmer du köper in ska bli det du tänkt dig, eller snarare bli något som dina kunder vill betala för. Allt annat blir oftast en dålig affär; köpa virke för 600 kr/m3 och sedan sälja det för 200 kr/m3. Du vet själv hur stor del av stocken som hamnar i skrothögen.

sagverk

Med vårt TIMBER TRACER så kan vi ge dig råbra kontroll över virket som är på väg in. Vi kan berätta vad som tänktes när den stock som du nu har framme vid sågklingan kapades till ute i skogen, så att du verkligen kan såga stocken optimalt. Vi kan också berätta vad nästkommande stock och alla de andra stockarna kan användas till så att du inte behöver ta några ogrundade beslut, som ger onödigt spill. Framförallt så kan vi hjälpa dig att hålla ordning på vad som görs i skogsmaskinerna, vilka stockar du får in till sågen och om vi behöver ändra på några parametrar så att du alltid får de stockar som krävs för att göra just exakt de plankor som dina kunder efterfrågar. Det vi är experter på är att veta vilket virke som ligger ute i skogen, vilka stockar du har på ditt sågverk och vad som redan sågats upp. Kombinerar vi detta med dina kunders behov så kan vi alltid se till att rätt stock blir till rätt planka!

 

Markägare

Som skogens konung, eller vad du nu kallar dig själv för, gläds du knappast över  att din skog kapas upp så att kubikmetrar som hade kunnat vara värdefullt timmer blev vrakved. Det är vi alla med på men häftigare vore om du fick mer betalt för dina träd just för att sågverket vet exakt vad de ska ha stocken till och istället för att halva timmerstocken omvandlas till massaved så kanske vi tillsammans kan öka andelen riktiga värdefulla bräder ur din stock. Då värdet på varje stock ökar, då kommer du som markägare att kunna tjäna en slant till på din skog.

skog

En annan mycket intressant sak med TIMBER TRACER är att du som markägare får full kontroll på att allt virke verkligen når fram till inmätningen. Vi kan nämligen kontrollera hur skördaren mäter stocken och jämföra det med en än mer noggrann mätning. Eventuella mätskillnader får vi då koll på och vi kommer därför att ha en bra förklaring på varför det inte alltid stämmer mellan skördare och inmätningen. Vi kan då konstatera ifall kubikmeter börja saknas!

Finns dyrbart specialsortiment i din skog men där volymen inte är hög nog så att det idag försvarar kostnaden att särskilja det med dagens metoder?
Med hjälp av TIMBER TRACER kan vi identifiera dessa specialstockar på t.ex. sågverks sorteringsanläggning och då har vi en riktigt schyst värdeökning.

Skogsbolag

Som skogsbolag är du oftast hela kedjan från planta till planka och kan då snabbt inse finesserna med våra system. En enkel sak är mätuppföljning i skördare som med hjälp av TIMBER TRACER kan göras mycket effektiv och pålitlig då vi har förutsättningarna för tredjepartsuppföljning. Egentligen är ju dörren öppen för en rad optimeringar, allt vad gäller transporterna av virke från skog till industri till urval av virkessortiment och klasser. Allt du läst ovan under markägare och sågverk, som är en del av din verksamhet, ligger helt klart i ditt intresse också.

 

Är du skogsmaskinsentreprenör kolla då in det som står här och kolla också runt på vårs startsida för mer information om just WOODLAND inkjet eller på vår WOODLAND inkjetsite: http://woodland.logscom.com/.

 

Lämna ett svar