Logscom pitchar i Brasilien

 

Vi fick förmånen att besöka Founder Institute i Curitiba, Brasilien och deras Pitchevent. Karta CuritibaEtt antal företag pitchade där sina affärsidéer och en jury fick ge feedback. Mycket intressant!
Självklart presenterades Logscom som snabbast för publiken och inte helt oväntat kunde det konstateras en förståelse och inte minst ett behov av TIMBER PRINTER. Behovet man ser är framförallt att kunna hjälpa Brasiliens seriösa skogsbrukare med att marknadsföra deras virke och samtidigt försvåra den på alla vis besvärande illegala skogsavverkningen. Under kvällen fick Logscom lite nya kontakter inom dels det brasilianska näringslivet och inte minst kontakter till skogsindustrin.

Vi vill rikta ett tack till Founder Institute och Seed Soulution för inbjudan till denna kväll!

FounderInstitute

Thanks for welcoming Logscom to the Founder Institute event in Curitiba, it was an intresseting evening to leassing to al the great business ideas. We would also say thanks for our new contacts in Brazil, including contacts with the forest business. You are very welcome to contact us with your comments and contacts!