Premiärlasset

Här om dagen rullade den första virkesbilen från Åseleskogarna mot Brattby sågverk med virke märkt av TIMBER PRINTER. Chauffören bekräftade att det gick bara fint att få traven inmätt i kameraavläsningssystemet som VMF-nord har på plats i Brattby. Kamerainmätning innebär att man parkerar lastbilen innanför ett antal kameror varpå bilderna kontrolleras i realtid av en inmätare, lokaliserad i Östersund. Vi uppdaterar inom kort denna notis med en kommentar från VMF. img_20161003_130333