7 augusti, 2015

Crowdfundingprogram – Frågor och svar

Vad roligt att du vill veta mer om vårt Crowdfundingprogram, här nedan listar vi några frågor och svar kring Logscoms Crowdfundingprogram:

 • Vad krävs för att delta i Logscoms Crowdfundingprogram?
 • Var hittar jag de fullständiga villkoren för Logscoms Crowdfundingprogram?
 • Hur mycket pengar måste jag satsa?
 • Vad går pengarna till?
 • Vad får jag ut av att delta och satsa pengar i Logscoms Crowdfundingprogram?
 • Vad innebär rabatten?
 • Vad händer om priset på det jag köper är lägre än rabatten?
 • Kan jag överlåta rabatten?
 • Hur länge dröjer det innan jag kan nyttja min rabatt?
 • Måste jag köpa något efter att jag deltagit i Logscoms Crowdfundingprogram?
 • Kan jag få tillbaka mina satsade kronor?
 • Hjälp, jag ångrade att jag satsade pengar i Logscoms Crowdfundingprogram, hur gör jag då?
 • Kommer mina personuppgifter att sparas?

 • Vad krävs för att delta i Logscoms Crowdfundingprogram?

  Du måste vara över 18 år eller ha rätt att teckna det företag (juridiska person) som du anmäler till Logscoms Crowdfundingprogram. I övrigt ställer vi inga motprestationer när du väl fullföljt PayPal-betalningen. Du väljer själv hur mycket du ska satsa och om du sedermera köper resulterande nya produkter eller tjänster som vi tack vare din insats kunnat lansera.

 • Var hittar jag de fullständiga villkoren för Logscoms Crowdfundingprogram?
  Du hittar de fullständiga villkoren på denna adress: http://logscom.com/crowdfundingavtal.pdf
 • Hur mycket pengar måste jag satsa?

  Du väljer själv hur mycket, i listan för PayPal-funktionen är dock lägsta valbara belopp 50 kronor. Kontakta oss ifall du vill bidra med ett lägre belopp än så. I listan är högsta valbara belopp 100 000 kr, de vore ju häftigt i fall du önskar satsa ännu mer, då gör du bara en ny betalning!

 • Vad går pengarna till?

  Vi använder pengarna till att utveckla nya tekniska lösningar för skogsindustrin, just nu är vårt största fokus att utveckla virkesmärkningssystemet TIMBER PRINTER så att våra skogsentreprenörer slipper märka virket manuellt. Som en bonus är vårt säte i de norrländska skogarna, så förutom att teknikmässigt lyfta skogsindustrin bidrar du genom Logscoms Crowdfundingprogram också till företagstillväxt där den behövs som allra mest. Dessutom är en av våra starkaste och viktigaste visioner att vi med våra system för virkesmärkning ska dumpa lönsamheten med illegal skogsavverkning. En sådan sak borde inte göra ont att bidra till då illegal skogsavverkning får stora konsekvenser för människor och djurliv, där de är som mest utsatta.

 • Vad får jag ut av att delta och satsa pengar i Logscoms Crowdfundingprogram?

  I gengäld erbjuder vi alla som deltar i Logscoms Crowdfundingprogram en rabatt som är lika stor som din insats i programmet plus 20 % när du köper en produkt som vi lanserar efter det att du gått med i programmet. Så tänker du t.ex. köpa TIMBER PRINTER så kan du gå med nu i Crowdfundingprogrammet och sedan när vi lanserar virkesmärkningssystemet får du din insats plus 20 % i rabatt, d.v.s. 120 % av din insats i rabatt.

  En annan mycket viktig glädje i detta skede är ju som sagt att vi med TIMBER PRINTER starkt ska försvåra för den illegala avverkningen och det kan ju på sikt innebära att du också bidrar till ett mer hållbart skogsbruk värden över.

  Som deltagare i Logscoms Crowdfundingprogram får du förhandsinformation om vår produktutveckling, förtur vid nya lanseringar och så vill vi ju gärna att ni som riktigt fint deltar i finansieringen av vår produktutveckling också ska känna er som hemma hos oss. Vi kommer därför på alla sätt låta er delta i själva utvecklingsarbetet. Sedan älskar vi att anordna event av olika slag och där kommer du som crowdfundare ha huvudrollen tillsammans med dina branschkollegor som också deltar i programmet.

 • Vad innebär rabatten?

  I klartext får du, om du t.ex. satsar 10 000 kr idag 12 000 kr i rabatt (10 000 kr x 120 % = 12 000 kr) när du köper virkesmärkningssystemet TIMBER PRINTER. På så sätt växer din insats. Förvisso är denna rabatt behäftad med undantag, t.ex. måste du göra en beställning senast tre månader efter att vi lanserat en ny produkt eller tjänst för dig och din rabatt är bara giltig i två år från det att du betalade in till Logscoms Crowdfundingprogram. Självklart ska du titta på de fullständiga villkoren genom att klicka här.

 • Hur länge dröjer det innan jag kan nyttja min rabatt?

  Det kan vi inte svara på men vi hoppas ju att det ska gå snabbt att, till att börja med, få ut virkesmärkningssystemet TIMBER PRINTER på marknaden.

 • Vad händer om priset på det jag köper är lägre än rabatten?
  Har du t.ex. betalat in 10 000 kr i Logscoms Crowdfundingprogram så blir din rabatt 12 000 kr men är ordinarie pris på det du sedermera köper 7 000 kr plus moms så betalar du bara momsen (7000 x 25 % = 1 750 kr). De resterande 5 000 kr får du spara till nästa köp och då nyttja. Tänk dock på att om det hinner gå mer än två år från att du betalade in dina 10 000 kr så upphör din återstående rabatt att gälla, lika så om du väntar mer än tre månader ifrån det att vi senast lanserade något nytt.
 • Kan jag överlåta min rabatt?
  Rabatten kan inte överlåtas utan blir knuten till dig som fullgjorde betalningen.
 • Måste jag köpa något efter att jag deltagit i Logscoms Crowdfundingprogram?

  När vi lanserar något nytt är det helt och hållet upp till dig ifall du vill köpa det. För att få ta del av rabatten måste du såklart köpa en nylanserad produkt eller tjänst av oss, det är det enda sättet att ”återfå” ditt satsade bidrag, förutom glädjen i att illegal skogsavverkning minskas och att företagen i norrlandsskogarna växer!

 • Kan jag få tillbaka mina satsade kronor?

  Nej, är standardsvaret. Är du en privatperson (tillika fysisk person) kan du i vissa fall nyttja din ångerrätt, se nedan för mer information eller klicka här. Är du juridisk person eller om mer än fjorton dagar passerat sedan du satsade pengar i Logscoms Crowdfundingprogram kan du inte återfå dina satsade kronor. Orsaken är att vi behöver veta att vi kan nyttja pengarna fullt ut, utan att behöva tänka på att betala tillbaka dem utöver rabatterbjudandet som på sätt och vis kan ge dig allt tillbaka och lite därtill när vi lanserar en ny produkt. Således går det inte att återfå ditt satsade crowdfundingbiddrag i kontanter utan bara i form av rabatten.

 • Hjälp, jag ångrade att jag satsade pengar i Logscoms Crowdfundingprogram, hur gör jag då?

  Bara fysiska personer tillika privatpersoner har rätt att ångra sin inbetalning till Logscoms Crowdfundingprogram om man gör det inom fjorton dagar från att inbetalningen fullföljdes. Om du inom fjorton dagar ångrar dig och vill ha tillbaka hela eller delar av det du betalade in så skriv till oss att så är fallet och skicka ditt brev till info@logscom.com eller till vår postadress; Logscom AB, Lokvägen 8, 919 32 Åsele. Tänk på att vi måste få detta brev inom fjorton dagar. Läs mer om hur du går till väga här.

 • Kommer mina personuppgifter att sparas?
  Ja, nödvändiga personuppgifter om dig eller nödvändiga uppgifter om ditt företag kommer vi att spara elektroniskt. Personuppgifter, d.v.s. uppgifter om den som är privatperson kommer att raderas från vår elektroniska databas när avtalstiden löpt ut eller när din rätt till rabatten är över. Observera också att PayPal kommer att spara dina personuppgifter, kontrollera därför även deras villkor innan du fullföljer betalningen.

Lämna ett svar